Bytové domy

Pri návrhoch bytových domov kladieme dôraz na logické a funkčné dispozície, ako aj efektívne a energeticky nenáročné stavebné riešenia.

FHA
Bytové domy
Bytový dom Átrium
FHA
Bytové domy
Bytový dom Štandard

NADČASOVÁ ARCHITEKTÚRA
KVALITA A ÚŽITKOVÁ HODNOTA