Bytový dom Átrium

Hrnčiarovce | NITRA | Slovensko

Základné údaje

Názov: Bytový dom Átrium

Lokalita: Nitrianske Hrnčiarovce

Typ projektu: Novostavba

Status: Arch. štúdia

Autor: Ing. arch. Marcel Mikulec, Ing. arch. Adam Rožánek

Termíny: 10/2016 – 02-2017

Cena: 9 690 000,-€

Idea

Zámerom bolo vytvoriť bytový dom, ktorý by svojou mierkou nenarušil okolitú zástavbu rodinných a malých bytových domov. Prostredie na úpätí Zoboru s krásnymi výhľadmi a blízkosťou zelene navádzalo na vytvorenie jednoduchej formy, ktorá bude citlivo zasadená do prostredia. Úlohou však ostalo vytvoriť objekt, ktorý by priniesol so sebou aj chýbajúcu vybavenosť, vlastné parkovanie a mal určitú pridanú hodnotu.

Koncept

Tvar písmena U nám umožnil vytvoriť zelené átrium, ktoré poskytuje chránený priestor pre obyvateľov bytového domu a je tvorené zelenou strechou garáží. Napomáha tak udržaniu ideálnej mikroklímy v rámci objektu a poskytuje priestor pre relax a drobné hry. Tvorí tak danú pridanú hodnotu pre ľudí v rámci objektu.

Kompaktná uličná fasáda skrýva obchodné priestory, reštauráciu, fitness a drobnú vybavenosť pre samotný bytový dom ako aj pre okolie. Snažili sme sa zachovať v celom návrhu „ľudskú mierku“, aby bytový dom nepôsobil mohutne ako bariéra, ale dotváral ulicu a poskytol priestor pre ľudí. Väčšina bytov je umiestnená v dvoch vyvýšených častiach na bokoch. To umožňuje ideálnu orientáciu rezidencie, dostatok svetla ako aj pekné výhľady a kontakt s okolitým prostredím. Zároveň pôsobia ako vizuálna aj akustická bariéra, čo umožnilo stať sa vnútornému átriu zeleným srdcom celého domu a oázou pokoja uzavretou pred ruchom okolitého sveta.

 

Ďalšie zaujímavé projekty

Bytový dom Štandard
ČÍTAŤ

NADČASOVÁ ARCHITEKTÚRA
KVALITA A ÚŽITKOVÁ HODNOTA