Bytový dom Štandard

HLOHOVEC | Slovensko

Základné údaje

Názov: Bytový dom Štandard

Lokalita: Hlohovec

Typ projektu: Novostavba

Status: Arch. štúdia

Autor: Ing. arch. Adam Rožánek, Ing. arch. Adrián Kuna

Termíny: 06/2014

Cena: 1 150 000,-€

Idea

Jednoduchá hmota, rýchla výstavba a malometrážne štartovacie byty pre mladé rodiny. Toto zadanie od investora nás priviedlo k návrhu jednoduchej hmoty bytového domu rozdelenej na dva samostatné vchody. Našou snahou bolo vytvoriť príjemné, cenovo dostupné bývanie, ktoré by spĺňalo moderné štandardy.

Koncept

Návrh bytového domu bol zameraný na rýchlu a jednoduchú výstavbu, a preto aj hmota je navrhnutá ako železobetónový skelet s tehlovým výplňovým murivom. Na prízemí sme našli miesto pre drobný predaj a vybavenosť domu. Na zvyšných troch podlažiach sa nachádzajú typizované dvoj- a trojizbové byty. Každý byt má vlastnú loggiu a kobku. Rozdelenie na dve sekcie umožňuje etapovitú výstavbu a postupné financovanie.

 

Ďalšie zaujímavé projekty

Bytový dom Átrium
ČÍTAŤ

NADČASOVÁ ARCHITEKTÚRA
KVALITA A ÚŽITKOVÁ HODNOTA