CENNÍK

ŠTYRY KROKY KU ŠŤASTNÉMU BÝVANIU

KROK 01

Architektonická štúdia

CENA OD 10€/m2

DOBA DODANIA 8 TÝŽDŇOV

INFO
Výsledkom štúdie sú výkresy a vizualizácie exteriéru. Cena platí pre novostavby a obsahuje maximálne dve alternatívy riešenia. Pre začiatok prác na projekte je potrebný výškopis a polohopis pozemku so zakreslením inžinierskych sietí a susedných budov.

KROK 02

Projekt pre úrady

CENA OD 25€/m2

DOBA TRVANIA 8-12 TÝŽDŇOV

INFO
Projekty pre úrady pozostávajú z projektovej dokumentácie potrebnej pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Cena neobsahuje vybavenie povolení ani inžiniersku činnosť.

 

KROK 03

Realizačný projekt

CENA OD 25€/m2

DOBA TRVANIA 8-16 TÝŽDŇOV

INFO
Realizačný projekt obsahuje podrobnú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej je možné vytvoriť rozpočet na stavbu aj ju zrealizovať. Pokiaľ máte záujem o interiér od nás, je vhodné robiť realizačný projekt stavby po projekte interiéru.

krok 4

Stavba na kľúč

CENA INDIVIDUÁLNE

DOBA TRVANIA INDIVIDUÁLNE

INFO
Pri realizácií na kľúč budú Vaše nové bývanie realizovať naši remeselníci a firmy, čiže výsledok bude zodpovedať vysokým štandardom a kvalite našej firmy. Cena stavby na kľúč zahŕňa harmonogram prác, položkový rozpočet, koordináciu dodávateľov a remeselníkov, cestovné náklady, autorský dozor ako aj realizačnú dokumentáciu.

NADČASOVÁ ARCHITEKTÚRA
KVALITA A ÚŽITKOVÁ HODNOTA