CENNÍK

10 PRINCÍPOV PROFESIONÁLNEHO PRÍSTUPU

01 PORADENSTVO

PORADENSTVO PRI VÝBERE POZEMKU PRE STAVBU DOMU

CENA 150 €

DOBA DODANIA INDIVIDUÁLNE

INFO
V cene je zahrnuté vyžiadanie územnoplánovacej informácie (UPI), stav inžinierskych sieti (IS) a bodov ich napojenia, ochranné pásma, územný plán a jeho regulatívy, vlastnícke práva, inundačné alebo seizmické oblasti, možnosť prístupu, a podobne.

02 PORADENSTVO

PORADENSTVO PRI VÝBERE BYTU ALEBO DOMU

CENA 100 €

DOBA DODANIA INDIVIDUÁLNE

INFO
V cene je zahrnutá kontrola vlastníckych práv, vysporiadanie spoločných priestorov a pozemku (týka sa bytov), mesačné náklady na bývanie, zhodnotenie technickej spôsobilosti zariadenia a materiálov (sanita, spotrebiče, okná, dvere, a pod.), celkový potenciál bytu a nehnutelnosti.

03 AUDIT

AUDIT NEHNUTEĽNOSTI A MERANIA

ZISŤOVANIE SKRYTÝCH VÁD

CENA 10,- €/hod.

DOBA DODANIA PODĽA DOHODY

INFO
Skontrolujeme inšpekčnou kamerou bytové jadro, podhľady a miesta, kde by ste sa samostatne ťažko dostali.

04 AUDIT

AUDIT NEHNUTEĽNOSTI A MERANIA

MERANIE VLHKOSTI KONŠTRUKCIÍ

CENA 15,- €/hod.

DOBA DODANIA PODĽA DOHODY

INFO
Dôležité meranie je hlavne pri kúpe starších domov, aby sa v predstihu odhalili možné komplikácie spôsobené vlhnutím základov, stien, zatekaním strechy a pod. Minimalizuje sa tým riziko spojené s tvorbou plesní ako aj s narušením stavebných konštrukcií.

05 AUDIT

AUDIT NEHNUTEĽNOSTI A MERANIA

MERANIE TEPLOTY POVRCHOV

CENA 20,- €/hod.

DOBA DODANIA PODĽA DOHODY

INFO
Týmto meraním odhalíme možné tepelné mosty a straty v objekte. Na základe toho nájdeme riešenie na ich odstránenie.

06 AUDIT

AUDIT NEHNUTEĽNOSTI A MERANIA

MERANIE ROVINY POVRCHOV

CENA 5,- €/hod.

DOBA DODANIA PODĽA DOHODY

INFO
Krivé steny a podlahy sú problémom ako starých domov, tak aj novostavieb. Ich skoré odhalenie nám pomôže presnejšie stanoviť cenu rekonštrukcie, príp. výmeny alebo nápravy.

07 ODBORNÉ SLUŽBY

ZAMERANIE PRIESTORU

CENA 5,- €/hod.

DOBA DODANIA PODĽA DOHODY

INFO
Potrebné pre získanie vstupných podkladov na vytvorenie štúdie, ako aj kontrola rozmerov a výmer kupovaného priestoru.

08 ODBORNÉ SLUŽBY

KONZULTÁCIE

CENA 30 €/hod.             

DOBA DODANIA PODĽA DOHODY                                                          

INFO
Poskytujeme odborné konzultácie k projektom, výklady stavebného zákona, technických noriem, ako aj poradenstvo v rámci interiérového dizajnu a architektúry.

09 ODBORNÉ SLUŽBY

INŽINIERING

CENA 900 – 1300 €

DOBA DODANIA PODĽA PROJEKTU                                                                    

INFO
Podanie dokumentácie na všetky potrebné úrady a komunikácia s nimi. Následne dodáme klientovi už výsledné rozhodnutia a povolenia k stavbe alebo  kolaudácií. Platí pre rodinné domy a drobné stavby.

10 ODBORNÉ SLUŽBY

AUTORSKÝ DOZOR

CENA 20 €/hod.     

DOBA DODANIA PODĽA DOHODY                                                                  

INFO
Počas realizácie stavby architekt dohliada na správnosť postupov prác a ich náväznosť. Ak stavbu realizujeme na kľúč, autorský dozor je zadarmo.

NADČASOVÁ ARCHITEKTÚRA
KVALITA A ÚŽITKOVÁ HODNOTA